hengelsportvereniging DE KARPER

welkom op de website van

Reglement
Zoals elke vereniging kent ook de Karper rechten en plichten, waar ieder zich aan dient te houden:

  • Als u lid wordt ontvangt u een sleutel. Deze sleutel is voor persoonlijk gebruijk en mag niet aan derden worden uitgeleend.
  • Gooi papier en afval niet in het riet of aan de kant, maar neem het mee naar huis.
  • Zorg er altijd voor dat u de wettelijk verplichte documenten bij u hebt, ookal is het viswater afgesloten. U kunt ten allen tijde gecontroleerd worden door het wettelijk gezag of door verenigingcontroleurs
  • Er mag geen vis van de Ligne worden meegenomen. Dit betekent dat u ook geen vis in bezit mag hebben. Een uitzondering hierop is bliek, voorn en brasem.Denk wel aan de wettelijke bepalingen m.b.t. het vervoer van ondermaatse vis.
  • Om verzuring van het water tegen te gaan, is het beter niet te vissen en te voeren met aardappel en hennep.
  • Het is niet toegestaan andere personen mee te nemen op de steiger. Er worden ook geen dag- of weekvergunningen uitgegeven.
  • Op de dagen dat er clubwedstrijden worden gevist, is het voor of tijdens de wedstrijd niet toegestaan op de steiger te vissen, tenzij men deelneemt aan betreffende wedstrijden
  • Bij geconstateerde overtredingen houdt het bestuur zich het recht voor u indien nodig te royeren

Wees sportief, laat het zover niet komen. Mocht u onregelmatigheden constateren meld het dan aub. bij een van de bestuursleden.